July 31, 2022

आठवणीतील सांगली

आठवणीतील सांगली

श्रावणी सोमवार म्हणलं की सांगलीकरांची 
'पाऊले चालती हरीपूरची वाट' हे ठरलेलं. 
त्यातही पहिले दर्शन बागेतल्या गणपतीचे.
देव गणेश / देव शंकर यांच्या दर्शनाचा हा अनोखा भक्तीसंगम, कृष्णा-वारणा या पवित्र नद्यांच्या साक्षीने

१आँगस्ट २२- पहिला श्रावणी सोमवार आणि 'विनायक चतुर्थी'. यानिमित्याने ही 'आठवणीतील सांगली'

सांगलीकरांची ही भक्ती अशीच कायम राहो हे संगमेश्वरापाशी मागणे
 🙏🌸🌼
#पहिला_श्रावणी_सोमवार
#विनायकी_चतुर्थी
#हरीपूर
#बागेतला_गणपती


No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या