November 12, 2022

टी २० चषक इंग्लंड जिंकेल का पाकिस्तान

.रुलिंग प्लॅनेटचा अभ्यास म्हणून परत एकदा

टी २० चषक इंग्लंड जिंकेल का पाकिस्तान ? 🏏
प्रश्ण दिनांक १२/११/२२
वेळ : ११ वा २० मिनिटे
मी ठेवलेला क्रम
१) पाकिस्तान २) इंग्लंड

यावेळचे रुलिंग प्लॅनेट
L - धनू - गुरु - ३
S - आद्रा - राहू  मेष राशीत ( मंगळ) -९
R - मिथुन - बुध - ९
D - शनिवार - शनी - ३

बेरीज = ३+९+९+३= २४
बुध एकदा रुलिंग मधे ३ वजा करू
२४-३ = २१
आलेल्या संख्येस असलेल्या ( २) पर्यायाने भागू
२१/२ = बाकी १

पर्याय १ वरचा संघ विजयी ठरेल

( अभ्यासू)  अमोल 🏏
१२/११/२२ 

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या