September 15, 2008

लालबागचा राजा - टॅरोट कार्ड


  लालबागचा राजा २०१३
टॅरोट कार्ड मधे हाय प्रेस्टीस हे कार्ड टॅरोट कार्डची देवता मानतात.
आपण जर लालबागचा राजा आणि हे कार्ड यांचे निरिक्षण केले तर बर्‍याच गोष्टीत साम्य दिसते. विशेषतः बसण्याची पध्दत , बाजुचे दोन डांब .
आपण काही साम्य शोधू शकाल ?
2 comments:

Anonymous said...

Hi
The details in your blog are very informavative and nice one.

keep it up.

Anonymous said...

Hi your blog is very informative. Can you plz tell us how to celebrate Gajanan Maharaj Jayanti.

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या