January 12, 2010

काही नवे ग्रहयोग


आपले लाडके पु।ल.देशपांडे यांचे 'ग्रहयोग ' हे कथाकथन ऐकले.

प्रत्तेकाच्या आयुष्यात नियमीत घडणार्‍या प्रसंगांची एका विशिष्ठ ग्रहयोगात वर्गीकरण करुन उत्तमप्रकारे विनोदनिर्मिती केली आहे।

साध्या घटनांमधूनही विनोदनिर्मिती हे पु.लंच्या लेखनाचे वैशिष्ठ यात जागोजागी दिसून येते. थोडा विरंगुळा म्हणून हे ऐका

Get this widget Track details eSnips Social DNA


अमोल केळकर

January 11, 2010

मोबाईल कुंडली
आता मोबाईलवर ही कुंडली मिळण्याची सोय झाली आहे.
आजच्या दैनिक पुढारी पेपरातील ही बातमी तुमच्यासाठी।अमोल केळकर

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या