March 30, 2011

' द वेन्स्डे '

मोहालीतील आज भारत विरुध्द पाकिस्तान हा अत्यंत प्रतिष्ठेच्या सामना / युध्द रंगणार आहे. संपुर्ण जगाचे लक्ष या सामन्याकडे आहे. या सामन्यातील विजेताच खर्‍या अर्थाने विश्वकपाचा राजा म्हणजेच ' द किंग ऑफ कप ' ठरणार यात शंका नाही

भारतीय संघास विजयासाठी तसेच मास्टर ब्लास्टर सचिनला त्यांच्या १०० व्या शतकासाठी अनेक शुभेच्छा


----------------------------------------------------------------------------------------------


Sydney 1992 FAKR HAIN..


Banglore 1996 FAKR HAIN...


Old Trafford 1999 FAKR HAIN..


Centurion 2003 FAKR HAIN..


Johannesburg 2007 FAKR HAIN..


..... They hav asked many qsns on Friday, repeated on Tuesday and like always we will reply on A WEDNESDAY!!!!


( साभार - इमेल)March 15, 2011

श्री महाकाली मोहिनी कवच

हे कवच रोज सकाळी व रात्री म्हणावे, यामुळे शत्रुनाश होतो व विरुध्द बाजुची व्यक्ती आपल्याला अनुकूल होऊन तिचा विरोध मावळतो

दशवक्रा दशभुजा दशपादांजन प्रभा
कोटीसूर्य प्रभाकाली मम शत्रून विनाशय
नाशयित्वां क्षणं देवि अन्य शत्रून विनाशय
क्रीं क्रीं क्रीं उग्र प्रभे विकट दन्ष्ट्रे
पर पक्षं मोहय मोहन पचपच मथ मथ
दह दह हन हन मारय मारय ये मां
हिंसतु मुद्दता योगिनी चैक्रस्तान
वारय वारय छिंधीं छिंधीं भिंधीं भिंधीं
करालिनी मृण्ह मृण्ह ॐ क्रिं क्रिं क्रिं
स्फुर स्फुर पुन पुन चुल्ब चुल्ब धक धक
धम धम मारय मारय जगदवशमानव
ॐ नमः स्वाहा

March 11, 2011

कर्जमुक्ती साठी गणपतीस्तोत्र !!

अथ ऋणमुक्तिगणेशस्तोत्रम् !!

अथ श्रीऋणविमोचन महागणपतीस्तोत्रमंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषी: , ऋणवोमोचनमहागणपतिर्देवता, अनुष्टुप् छन्दः, ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः !!
ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम् !
षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये !! १ !!
महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् !
एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये !! २ !!
एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनम् !
महाविघ्नहरंदेवं नमामि ऋणमुक्तये !! ३ !!
शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनम् !
सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये !! ४ !!
रक्तम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनम् !
रक्तपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये !! ५ !!
कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनम् !
कृष्णयज्ञोपवीतंच नमामि ऋणमुक्तये !! ६ !!
पीताम्बरं पीतवर्ण पीतगन्धानुलेपनम् !
पीतपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये !! ७ !!
सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनम् !
सर्वपुष्पै: पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये !! ८ !!
एतद् ऋणहरं स्तोत्रं त्रिसन्धं यः पठेन्नरः !
षणमासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः !! ९ !!
सहस्त्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत् !
इति रुद्रयामले ऋणमुक्तिगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् !! १० !!
वरील स्तोत्र मंगळवारी सुरवात करुन रोज सकाळी १ वेळा तरी म्हणावे . हमखास कर्जफेड होते. घेतलेले कर्जाचे पैसे मंगळवारीच द्यावेत.

March 8, 2011

अभिनंदन

डॉ. जयंत नारळीकर यांना महाराष्ट्र शासनाचा ' महाराष्ट्र भूषण ' हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे
त्याबद्दल त्यांचे हार्दीक अभिनंदन

खगोलशास्त्रातील संशोधनात त्यांनी मोलाचे कार्य केले आहे. त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा

अमोल केळकर

March 2, 2011

महाशिवरात्री


शास्त्राभ्यास नको श्रुती पढुं नको
तीर्थासि जाऊ नको !
योगाभ्यास नको व्रते मख नको
तीव्र तपें तीं नको !
काळाचें भय मानसीं धरु नको
दुष्टांस शंकूं नको !
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती
तो शंभु सोडूं नकोद्वादशज्योतिर्लिंङानि - स्तोत्र
-------------------------------------------------
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् !
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम !! १ !!
परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् !
सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने !! २ !!
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे !
हिमालये तु केदारं घुसृणेशं शिवालये !! ३ !!
एतानि ज्योतिर्लींङानि सायं प्रातः पठेन्नरः !
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति !! ४ !!

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या