March 31, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १६)

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १६)
उपासनाखंड - अध्याय १६

ब्रह्मदेवकृत सृष्टीची उत्पत्ती

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 30, 2013

संकष्टी चतुर्थी
  शनिवार दिनांक ३० मार्च ,  संकष्टी चतुर्थी  

                               चंद्रोदय ०९.५५ वाजता

दर्शन घेऊयात सिध्दटेकच्या  ' सिध्दिविनायकाचे '

संकष्टी चतुर्थी

March 29, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १५

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १५)
उपासनाखंड - अध्याय १५

गजाननाचे बालरुप

 
श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 28, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १४)

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १४)
उपासनाखंड - अध्याय १४

ब्रह्मदेव गर्व निरसन
गणेश पुराण

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 27, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १३)

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - गणेश चालीसा
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १३)
उपासनाखंड - अध्याय १३

अनंतब्रह्मांडाची रचना 

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 26, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १२)

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १२)
उपासनाखंड - अध्याय १२

श्री गजाननाचे ॐकार स्वरुप


श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 25, 2013

कृष्णमुर्ती जोतिष संशोधन संस्था, सांगली कृष्णमुर्ती जोतिष संशोधन संस्था, सांगली तर्फे दिनांक ३१ मार्च २०१३ ला एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजीत केली आहे. यासंबंधी संपुर्ण माहिती इथे पहा.
यानिमित्याने अनेक मान्यवर जोतिषांचे व्याख्यान ऐकण्याचा योग सांगलीकरांना मिळत आहे. ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी खाली दिलेल्या संपर्क नंबरावर अवश्य संपर्क करावा

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ११ )

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ११

एकाक्षरी मंत्रमहात्म्य 


श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 24, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १० )


गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय १० )
 उपासनाखंड - अध्याय १०

व्यासगर्व निरसन 


श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 23, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ९ )

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - गणेश चालीसा
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ९

गणेशपुराण महात्म्य


श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 22, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ८)

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८

सोमकांतची पूर्वजन्मकथा- पुढे चालूश्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 21, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ७)

 

गणेश पुराण

उपासनाखंड - अध्याय ७

सोमकांतची पूर्वजन्मकथा

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 20, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ६)


गणेश पुराण

उपासनाखंड - अध्याय ६

भृगुऋषीचा आश्रम

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 19, 2013

गणेश पुराण (उपासनाखंड - अध्याय ५)

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - गणेश चालीसा
( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ५

च्यवन ऋषींची भेट

गणेश पुराण,गणेश, Lord Ganesh, Ganpati baappa morya

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 18, 2013

गणेश पुराण- अध्याय ४

गणेश पुराण

उपासनाखंड - अध्याय ४

सोमकांतचा अरण्यवासश्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 17, 2013

गणेश पुराण - अध्याय ३


गणेश पुराण

उपासनाखंड - अध्याय ३
सदाचार व सुनितीचा  उपदेश

गणेश पुराण

श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 16, 2013

गणेश पुराण अध्याय २

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय २
सोमकांताची कथा 


March 15, 2013

गणेश पुराण

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - गणेश चालीसा 
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
आज  विनायक चतुर्थी,  आजपासून  गणेश पुराणाचा रोज एक अध्याय  इथे द्यायचा प्रयत्न  करणार आहे.
गणेश पुराण


उपासनाखंड - अध्याय १
मंगलाचरण
गणेश पुराण,
 
श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया ! श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया !

March 14, 2013

भिमरुपी स्तोत्र विवरणभिमरुपी  स्तोत्र  विवरण
श्लोक १३,१४,१५,१६


श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम !

March 13, 2013

भिमरुपी स्तोत्र विवरण

भिमरुपी  स्तोत्र  विवरण

श्लोक ११,१२
श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम !

March 12, 2013

भिमरुपी स्तोत्र विवरण

भिमरुपी  स्तोत्र  विवरण

श्लोक ९,१०
श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम !

March 11, 2013

ग्रहांच्या युती आणि परिणाम

काही दिवसांपुर्वी  फेसबुक वर  '  मंगळ - हर्षल ' युती बद्दल लिहिले होते. त्याचवेळी जोतिषशास्त्रातील आमचे गुरुजी  ' श्री वरद खांबेटे '  यांनी तातडीने आम्हाला एक निरोप ठेवला होता.

त्या निरोपाचे मर्म इतरांनाही समजावे म्हणून इथे  त्यांचे लिखाण आहे तसे देत आहे. हे आमचे गुरुजी वयाने आमच्याही पेक्षा लहान आहेत पण या क्षेत्रातील ज्ञान प्रचंड . आम्ही २ वर्षांपुर्वी जेंव्हा त्यांच्या कडे ठाण्याला शिकत असतानाच त्यांना  ' विद्या वाचस्पती '  ही पदवी मिळाली होती. भले भले जोतिषी  एखादा सिध्दांत प्रकाशीत करण्यापुर्वी त्यांचा सल्ला कसा घ्यायचे याचे वर्णन

त्यांच्याकडून ऐकले आहे 

असो त्यांनी पाठवलेला निरोप असा होता. ---
Varad Khambete
Please do not get angry. But I think one (at least person of ur caliber) should not write about such things on facebook (e.g. Mars - Uranus conjunction).
And please keep in mind, only because mars is progressing towards Uranus, these things like accidents do not happen. Not at all. Distance of mars from earth must also be considered. There are many many other factors also which must be taken into consideration. And single aspects never fertilise. Please do not anticipate effects of 'gochar graha' like someone we both know who thinks in same fashion as you have thought and writes.


Gochar effects on earth and global incidences are very complex to analyse. Mere bad aspects forming among enemical planets like mangal and harshal etc do not affect. Please study charts of such incidents according to principles of Mediniya jyotish and then only form conclusions. Mere logic never helps.

भिमरुपी स्तोत्र विवरण

भिमरुपी  स्तोत्र  विवरण

श्लोक ७, ८

श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम !

March 10, 2013

।। ॐ नम: शिवाय ।।

महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा 


तिथे नांदे शंभू...

बारा पुण्यक्षेत्री
बारा लिंगे बारा ज्योती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

दक्षशापे चंद्र पुरा कोमेजला
शिवकृपायोगे पुन्हा तेजाळला
ज्योतिर्लिंग हे पहिले
ब्रह्मदेवे स्थापियले
सोरटीचा सोमनाथ नामे याची ख्याती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

श्रीशैल गिरीशिखरी
शिवतेज वास करी
सती चंद्रावतीसाठी
इथे आले उमापती
शैलमल्लिकार्जुन
गुण भक्तजन गाती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

दैत्यदूषण करी
निर्दाळण हुंकाराने त्रिपुरारी
तोच रुद्र सहज होय
गवळ्याचा कैवारी
तोच सांब झालासे
महाकालेश्वर चित्ताकाठी
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

ॐकार होऊन ये चंद्रमौली
विंध्याद्रीची कामना पूर्ण झाली
ॐकार तो जाण हा अमलेश्वर
हीच जाण शिवकुटी
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

रावणासी फसवूनी
गजानने वसविले
ते हे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ
देवांचेही धन्वंतरी
ज्याच्यामधे प्रवेशले
ते हे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ
छायेपरी जिथे आहे संगती पार्वती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

भीमनामे दानवाने
ब्रह्मदेवाच्या वराने
केले सार्या जगतासी
त्राही त्राही त्राही
संहाराया त्या दैत्यासी
घेई भीमस्वरुपासी
हर विश्व व्यापुनीया
राही राही राही
भीमाशंकराचे ठायी
नदी भीमा जन्म घेई
वनी डाकिनीया शंकराच्या अभिषेकासाठी
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

जानकीने रचियले
वालुका लिंग हे
श्रीरामाने स्थापियले
भाविकास साधकास
नित देत आस
उभा सेतुबंधी रामेश्वर कटी
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

ब्रह्मवाणी ठरु नये
खोटी याच्यासाठी
इथे शिव भस्मसात झाले हो
त्याच भस्मातून फिरुनीया
तेजाळून इथे ज्योतिर्लिंग प्रकटले हो
अंघानागनाथ जळावसे सदा येथ
नाग जनासाठी तेच तया त्रिकाळी पूजिती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

कैलास सोडुन ये सांब भोळा
भुलला कसा या वाराणशीला
विश्वेश्वर शिवक्षेत्र सदैव स्मर
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

गोदावारी कटी एका ठायी
नांदताती तिघे ब्रह्मा विष्णु महेश
वैकुंठ चतुर्दशी त्रिपुरी पौर्णिमा
आणि महाशिवरात्रीस भक्त लोटती
भावे भजती त्रिनेत्र ज्योतिर्लिंगास
त्र्यंबकेश्वर महती जगती वर्णावी किती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

गंगाधरा, केदारनाथ कर्पूरगौर
शीवलील कंठ सूख शांती देत
भवदु:ख दूर करी विश्वनाथ
केदारनाथ केदारनाथ
परतत्व येथ पावेल शांती
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

श्री घॄष्णेश्वर वेरूळ गावी
काय तयाची महती गावी
विरह न साहे कैलासाला
लेणे होऊन समीप आला
ग्रहण्काली शीवपावन वेडी
शीवभक्तांची दाटी
तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती

( संग्रहीत )

भिमरुपी स्तोत्र विवरण

भिमरुपी  स्तोत्र  विवरण

श्लोक ५,६
श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम ! श्रीराम जयराम जय जय राम !

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या