October 15, 2010

श्री मंगलचंडिका स्तोत्र

रक्ष रक्ष जगन्माता देवि मंगल चंडिके !
हारिके विपदां हर्ष मंगल कारिके !
हर्ष मंगल दक्षेच हर्ष मंगल दायिके !
शु
भे मंगल दक्षेच शुभे मंगल चंडिके !
मंगल मंगल दक्षेच सर्व मंगल मांगल्ये !
सदा मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलाल्ये !
पुज्ये मंगलवारे च मंगलाभिष्ट देवते !
पूज्ये मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततीं !
मंगलाधिष्टिता देवी मंगलांनाच मंगले !
संसार मंगलधारे मोक्ष मंगल दायिनि !
सारेच मंगलधारे पारेच सर्व कर्मणा !
प्रति मंगळवारेच पूज्य मंगल सुखप्रदे !!

!! इति श्री मंगलचंडिका स्तोत्र संपूर्णम् !!

October 8, 2010

महालक्ष्मी अष्टक
नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते !
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

नमस्तेतु गरुदारुढै कोलासुर भयंकरी !
सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

सर्वज्ञे सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी !
सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी !
मंत्र मुर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

आध्यंतरहीते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी !
योगजे योग सम्भुते महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

स्थूल सुक्ष्मे महारोद्रे महाशक्ति महोदरे !
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!
पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी !
परमेशी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

श्वेताम्भर धरे देवी नानालन्कार भुषिते !
जगत स्थिते जगंमाते महालक्ष्मी नमोस्तुते!!

महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रं य: पठेत भक्तिमान्नर:!
सर्वसिद्धि मवाप्नोती राज्यम् प्राप्नोति सर्वदा !!

एक कालम पठेनित्यम महापापविनाशनम !
द्विकालम य: पठेनित्यम धनधान्यम समन्वित: !!

त्रिकालम य: पठेनित्यम महाशत्रुविनाषम !
महालक्ष्मी भवेनित्यम प्रसंनाम वरदाम शुभाम !!

October 4, 2010

रांगेचा फायदा सर्वांना


आजच एक बातमी ऐकली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीने असा निर्णय घेतला आहे की नवरात्रीत कोल्हापुरच्या अंबाबाईचे दर्शन घेण्यासाठी येणा-या सर्व भाविकांना एकाच रांगेतून दर्शन मिळेल. सर्व मंत्री, अती महत्त्वाच्या व्यक्ती यांना ही हाच नियम लागू असेल.
असा हा योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल संबंधितांचे अभिनंदन . देवाच्या दरबारात सर्वजण सारखेच असतात. तिथे लहान - मोठा, मंत्री - सामान्य माणूस असा भेदभाव नसतो हेच खरे.
हा निर्णयाची अंबलबजावणी अगदी काटेकोरपणे व्हावी हीच इच्छा. तसेच महाराष्ट्रातील इतर देवस्थानांनी ही जसे शिर्डी, शेगाव, पंढरपुर, सिध्दीविनायक, दगडूशेठ आणि हो अगदी लालबागचा राजा येथेही हाच नियम लवकरात लवकर लागू व्हावा.

देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी ! तेणे मुक्ती चारी साधियेला !!

October 3, 2010

बालाशिष स्तोत्र

लहान मुलामुलींना आरोग्य व आशीर्वाद देणारे अमोघ दुर्मिळ प्रभावी असे " बालाशिष" स्तोत्राचा मराठी अनुवाद डॉ. के. रा जोशी यांच्या सौजन्याने -

तुझ्याच अंशे बाल निर्मिला अत्रिनंदना परमेशा !
सर्व संकटे दूर करोनी रक्ष रक्ष रे जगदिशा !! १!!

प्रातःकाली सायंकाली दिवसा रात्री केंव्हाही !
शिशुवरी तव कृपा असू दे चिंता त्याची तू वाही !!२!!

दुष्ट नजर त्य कधी न लागो ग्रहादि पीडा तू तोडी !
गोरजपीडा भूतप्रपीडा तोडी, फोडी तू मोडी !! ३ !!

त्रिशूलधारी हे परमेशा सर्व अरिष्टा छेदोनी !
तुझ्या रक्षणे अलंकारिले बालक तू ही पाहोनी !! ४!!

अश्विनीवेषा हे जगदिशा कुमार माझा तू रक्षी !
झोपी जावो उभा असो वा असो कुठेही तू साक्षी !! ५ !!

दीर्घायु हे बालक होवो ओजबलने युक्त असो !
मुमुक्षत्व तू मला देउनी बालकचिंता तुला असो !! ६ !!

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या