May 2, 2015

मारुती स्तोत्र

समर्थ रामदास स्वामिंनी लिहिलेल्या १३ मारुती स्तोत्रांचे  एकत्रित संकलन  करत आहे 
आजपासून दर शनिवारी १   याप्रमाणे ही स्तोत्रे  इथे वाचावयास मिळतील 

स्तोत्र पहिले 


संदर्भ - दासबोध डॉट कॉम संकेतस्थळ 

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या