March 6, 2013

सौख्यलाभकारक नवग्रह स्तोत्र

सौख्यलाभकारक नवग्रह स्तोत्र

आदित्या सवित्या सूर्या, किरिटी भास्करा रवे
दीनानाथा दिनकरा, प्रभाकरा नमो नमः !

सोम चंद्र सुधाकरा, रमाभ्राता निशाकरा
हिमकरा नमोदौषा, द्विजराजा नमो नमः !

मंगळा भूमिपुत्रा हे, रोहिता मेषवाहना
रक्तवस्त्रा रक्ततेजा, अंगारका नमो नमः!

नक्षत्रेशा बुधा सौम्या, धनधान्यादि दायका
कंजनेत्रा मनोहरा, चंद्रात्मजा नमो नमः !

जगद्वंद्य वाक्पति तूं , सद् गुरु श्रीदायका
अंगिरसा तारापते, पीतांबरा नमो नमः !

भृगुनंदन शुक्रा हे, भार्गवा लोकसुंदरा
सर्वशास्त्रप्रवक्ता तू , ग्रहाधिपा नमो नमः!

शनिदेवा शामलांगा, सूर्यपुत्रा जटाधरा
महांकाळा भयानका, शनैश्वरा नमो नमः !

श्रीराहु तूं अर्धकाय, रुद्रप्रिय भयंकरा
रक्त नेप्रा शूर्षाकारा, काळरुपा नमो नमः !

श्रीकेतु हे महाकेतु, भयंकरा भयप्रदा
तरांगण अभितो तुला, जैमिनेया नमो नमः!

नवग्रह स्तोत्र ऐसे , नित्यनेमे म्हणेल जो
सौख्य लाभ होतो त्याला, नित्य पाठ जपे जो !

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या