June 30, 2013

गणेश पुराण (क्रिडाखंड - अध्याय ४)

गणेश पुराण
क्रिडाखंड - अध्याय ४

नरांतकाने भूलोक व पाताल जिंकले

June 29, 2013

गणेश पुराण (क्रिडाखंड - अध्याय ३)गणेश पुराण
क्रिडाखंड - अध्याय ३

देवांतकाकडून इंद्राचा पराभव

June 28, 2013

गणेश पुराण (क्रिडाखंड - अध्याय २)गणेश पुराण
क्रिडाखंड - अध्याय २

देवांतक व नरांतक यांस वरप्राप्ती

June 27, 2013

गणेश पुराण( क्रिडाखंड - अध्याय १)


गणेश पुराण
क्रिडाखंड - अध्याय १

रौद्रकेतु ब्राह्मणाची कथा

June 26, 2013

संकष्टी चतुर्थीआज    संकष्टी चतुर्थी  

चंद्रोदय ९.५५ वाजता

दर्शन घेऊयात पुण्याच्या    ' दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे'

June 25, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ९३)गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ९३

गजाननाची द्वादशनामे

June 24, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ९२)


गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ९२

सृष्युत्पत्ति कथन

June 23, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ९१)


गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ९१

शेषाची आराधना

June 22, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ९०)

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावरटिचकी मारावी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ९०

शेष गर्व निरसन

June 21, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८९)गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८९

शंकराकदून रतीला वरदान

June 20, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८८)

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावरटिचकी मारावी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८८

तारकासूर वध व देवांची मुक्तता

June 19, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८७)

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावर टिचकी मारावी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८७

कार्तिकेय कथा पुढे चालूं

June 18, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८६)

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावरचित्रावर टिचकी मारावी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८६

षडानन जन्मकथन

June 17, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८५)

चालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावर टिचकी मारावी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८५

मदनाचे दहन

June 16, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८४)

 चालू गाणे बंद करण्यासाठी  खालील बटणावर टिचकी मारावी
ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नाहीं.... हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नाहीं.... तुम्ही हमका हो संभाले तुम्ही हमरे रखवाले तुमरे बिन हमरा कौनो नाहीं... चन्दा मैं तुम ही तो भरे हो चांदनी सूरज मैं उजाला तुम ही से यह गगन हैं मगन, तुम ही तो दिए इसे तारे भगवन, यह जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे ...... जो सुनो तो कहे प्रभुजी हमरी है विनती दुखी जन को धीरज दो हारे नही वो कभी दुखसे तुम निर्बल को रक्षा दो रहें पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो हैं पथ मैं अंधियारे देदो वरदान मैं उजियारे ओ पालन हरे ...... !
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८४

तारक वरप्रदान

June 15, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८३)

आज तुम्ही ऐकत आहात - मनाचे श्लोक
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८३

परशुरामाला वरप्राप्ति

June 14, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८२)गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८२

जमदग्नि व रेणुका यांचे उत्तरकार्य

June 13, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८१)

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - देवा तुझ्या द्वारी आलो 
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया तुझ्या इना मानसाचा जन्म जाई वाया हे देवा दिली हाक उद्धार कराया आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया मोरया … मोरया … मोरया … मोरया … ओंकाराचं रूप तुझं चराचरामंदी झाड-येली-पानासंग फूल तू सुगंधी भगताचा पाठीराखा, गरीबाचा वाली माझी भक्ति- तुझी शक्ति एकरूप झाली हे देवा दिली हाक उद्धार कराया आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया मोरया … मोरया … मोरया … मोरया … आदि अंत तूच खरा, तूच बुद्धी दाता शरण मी आलो तुला, पायावर माथा डंका वाजं दहा दिशी गजर नावाचा संकटाला बळ देई अवतार देवाचा हे देवा दिली हाक उद्धार कराया आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया मोरया … मोरया … मोरया … मोरया … मोरया मोरया मी बाळ तान्हे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यां-कोटी मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी
गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८१

परशुरामाचा पितृ शोक

June 12, 2013

विनायकी चतुर्थीआज    विनायकी  चतुर्थी 
आजच्या दिवसाची सुरुवात करुया गणपती बाप्पाच्या दर्शनाने 

June 11, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ८०)

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ८०

जमदग्नि निधन
 

June 10, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ७९)

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ७९

कामधेनु पराक्रम

June 9, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ७८)

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ७८

जमदाग्न्याश्रम
 

June 8, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ७७)

गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ७७

गौडपुत्राची कथा
 

June 7, 2013

पर्जन्य वाहन २०१३

 आज ७ जून २०१३ , रवीचा मृग नक्षत्रात प्रवेश होत आहे. मृगशीर्ष ते स्वाती ही पर्जन्य नक्षत्रे आहेत. रवी जेंव्हा या नक्षत्रात येईल त्याचवेळी चंद्र ज्या नक्षत्रात असतो त्यावरुन पर्जन्य वाहन ठरते. 

खालील तक्क्ता या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरेल 


पर्जन्य वाहन २०१३

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ७६)


गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ७६

शूरसेनराजास विमानप्राप्ति

June 6, 2013

गणेश पुराण(उपासनाखंड - अध्याय ७५)


गणेश पुराण
उपासनाखंड - अध्याय ७५

चांडालीची कथा

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या