December 20, 2008

किरणांचा उघडून पिसारा देवदूत कोणी !

किरणांचा उघडून पिसारा देवदूत कोणी !
काळोखावर खोदित बसला तेजाची लेणी !
उज्ज्वल त्याची पहा प्रभावळ दूर मनो~यात !
अन् लावा ह्रुदयात सख्यांनो आशेची वात !
-
कुसुमाग्रज
वरील ओळी टॅरो कार्ड मधील मेजर कार्ड नं ९ हर्मीट कार्ड ला चपखल लागू होतात. नाताळ बाबा सांताक्लॉझ आणि हे कार्ड याच्यात बरेच साम्य आहे. नाताळाच्या आदल्यारात्री सांताक्लॉझ बच्चे कंपनी ला खूप खेळणी आणि आवडत्या गोष्टी देतो असे म्हणतात. त्याच्प्रमाणे हर्मीट आपल्याला जिवनात जेंव्हा केंव्हा निराशेने ग्रासलेले असेल तेंव्हा आपल्या मनातील अंधःकार दूर व्हावा यासाठी मदत करतो. यादृष्टीने जणू तो आपल्या साठे देवदूतच आहे.
टॅरो कार्ड मधील हे अनुभवाने संपन्न ( अनेक पावसाळे पाहिलेला ) असे आहे. हे कार्ड जेंव्हा रिडिंग मधे येते तेंव्हा असे समजावे की एक अतीशय अनुभवी व्यक्ती आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभणार आहे जी आपल्याला सध्याच्या अंधःकारात प्रकाशाचा मार्ग दाखवण्यास मदत करेल.
क्वचित प्रसंगी ती व्यक्ती आपण स्वतःही असू शकतो. आपल्या मागील चुका/ अनुभवांच्या जोरावर आपण स्वतःशी अंतरमग्न होऊन सारासार विचार करुन प्राप्त परिस्थितीत काय करता येईल याचा स्वनिर्णय घ्यावा असा ही अर्थ हे कार्ड सुचित करते.

December 8, 2008

प्रेमभंग / अपेक्षाभंग - ३ ऑफ स्वॉर्ड टॅरो कार्ड

३ ऑफ स्वॉर्ड हे कार्ड प्रेमभंग / अपेक्षाभंग दर्शवते. व. पु. काळे यांचा प्रेमभंग झालेल्यांसाठी दिलेला हा सल्ला फार चांगला आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
प्रेमभंग झालेल्या तमाम मित्र-मैत्रिणींनो माझ्या अशाच एका मित्राला त्याच्या प्रेयसीनं जे सांगितलं, ते सुत्र हे -
संसार हा धीरगंभीर, उदात्त रागदारीसारखा असतो. तासतास चालणारा. केंव्हा केंव्हा फार संथ वाटणारा. आणि मध्येच तुझ्यासारख्या मित्राची आठवण , ही मोठा राग आळवून झाल्यानंतर ठुमरीसारखी असते. दहा मिनिटात संपणारी; पण सगळी मैफल गुंगत ठेवणारी, मरगळ घालवणारी. पण त्याचं काय असतं, की काही काही स्वर वर्ज्यच असतात. त्याला काय करणार ? - म्हणून तुझ्या आठवणीत, सहवासात माझा नवरा बसू शकत नाही आणि एकमेकांच्या संसारात आपणा एकमेकांना स्थान नाही. वर्ज्य झालेला स्वर वाईट नसतो, वगळायचा असतो, तर एक राग उभा करायचा असतो, त्यासाठी आपण तो खुषीनं विसरायचा असतो. वाद्यातल्या तेवढ्या पट्ट्या उपटून फेकून द्यावयाच्या नसतात. त्यांना गाता - गाता , वाजवता फक्त चुकवायचं असतं
हे सूत्र तुम्हाला पेललं, तर संसाराची तुमची मैफल, रागदारीप्रमाणे बहरेल.
- वपुर्झातून

-----------------------------------------------------------------------------
प्रेमभंग झालेल्यांनी वरील सुत्र लक्षात ठेवून पुढील जिवनात वाटचाल करावी.

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या