December 8, 2008

प्रेमभंग / अपेक्षाभंग - ३ ऑफ स्वॉर्ड टॅरो कार्ड

३ ऑफ स्वॉर्ड हे कार्ड प्रेमभंग / अपेक्षाभंग दर्शवते. व. पु. काळे यांचा प्रेमभंग झालेल्यांसाठी दिलेला हा सल्ला फार चांगला आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
प्रेमभंग झालेल्या तमाम मित्र-मैत्रिणींनो माझ्या अशाच एका मित्राला त्याच्या प्रेयसीनं जे सांगितलं, ते सुत्र हे -
संसार हा धीरगंभीर, उदात्त रागदारीसारखा असतो. तासतास चालणारा. केंव्हा केंव्हा फार संथ वाटणारा. आणि मध्येच तुझ्यासारख्या मित्राची आठवण , ही मोठा राग आळवून झाल्यानंतर ठुमरीसारखी असते. दहा मिनिटात संपणारी; पण सगळी मैफल गुंगत ठेवणारी, मरगळ घालवणारी. पण त्याचं काय असतं, की काही काही स्वर वर्ज्यच असतात. त्याला काय करणार ? - म्हणून तुझ्या आठवणीत, सहवासात माझा नवरा बसू शकत नाही आणि एकमेकांच्या संसारात आपणा एकमेकांना स्थान नाही. वर्ज्य झालेला स्वर वाईट नसतो, वगळायचा असतो, तर एक राग उभा करायचा असतो, त्यासाठी आपण तो खुषीनं विसरायचा असतो. वाद्यातल्या तेवढ्या पट्ट्या उपटून फेकून द्यावयाच्या नसतात. त्यांना गाता - गाता , वाजवता फक्त चुकवायचं असतं
हे सूत्र तुम्हाला पेललं, तर संसाराची तुमची मैफल, रागदारीप्रमाणे बहरेल.
- वपुर्झातून

-----------------------------------------------------------------------------
प्रेमभंग झालेल्यांनी वरील सुत्र लक्षात ठेवून पुढील जिवनात वाटचाल करावी.

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या