December 20, 2008

किरणांचा उघडून पिसारा देवदूत कोणी !

किरणांचा उघडून पिसारा देवदूत कोणी !
काळोखावर खोदित बसला तेजाची लेणी !
उज्ज्वल त्याची पहा प्रभावळ दूर मनो~यात !
अन् लावा ह्रुदयात सख्यांनो आशेची वात !
-
कुसुमाग्रज
वरील ओळी टॅरो कार्ड मधील मेजर कार्ड नं ९ हर्मीट कार्ड ला चपखल लागू होतात. नाताळ बाबा सांताक्लॉझ आणि हे कार्ड याच्यात बरेच साम्य आहे. नाताळाच्या आदल्यारात्री सांताक्लॉझ बच्चे कंपनी ला खूप खेळणी आणि आवडत्या गोष्टी देतो असे म्हणतात. त्याच्प्रमाणे हर्मीट आपल्याला जिवनात जेंव्हा केंव्हा निराशेने ग्रासलेले असेल तेंव्हा आपल्या मनातील अंधःकार दूर व्हावा यासाठी मदत करतो. यादृष्टीने जणू तो आपल्या साठे देवदूतच आहे.
टॅरो कार्ड मधील हे अनुभवाने संपन्न ( अनेक पावसाळे पाहिलेला ) असे आहे. हे कार्ड जेंव्हा रिडिंग मधे येते तेंव्हा असे समजावे की एक अतीशय अनुभवी व्यक्ती आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून लाभणार आहे जी आपल्याला सध्याच्या अंधःकारात प्रकाशाचा मार्ग दाखवण्यास मदत करेल.
क्वचित प्रसंगी ती व्यक्ती आपण स्वतःही असू शकतो. आपल्या मागील चुका/ अनुभवांच्या जोरावर आपण स्वतःशी अंतरमग्न होऊन सारासार विचार करुन प्राप्त परिस्थितीत काय करता येईल याचा स्वनिर्णय घ्यावा असा ही अर्थ हे कार्ड सुचित करते.

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या