March 15, 2011

श्री महाकाली मोहिनी कवच

हे कवच रोज सकाळी व रात्री म्हणावे, यामुळे शत्रुनाश होतो व विरुध्द बाजुची व्यक्ती आपल्याला अनुकूल होऊन तिचा विरोध मावळतो

दशवक्रा दशभुजा दशपादांजन प्रभा
कोटीसूर्य प्रभाकाली मम शत्रून विनाशय
नाशयित्वां क्षणं देवि अन्य शत्रून विनाशय
क्रीं क्रीं क्रीं उग्र प्रभे विकट दन्ष्ट्रे
पर पक्षं मोहय मोहन पचपच मथ मथ
दह दह हन हन मारय मारय ये मां
हिंसतु मुद्दता योगिनी चैक्रस्तान
वारय वारय छिंधीं छिंधीं भिंधीं भिंधीं
करालिनी मृण्ह मृण्ह ॐ क्रिं क्रिं क्रिं
स्फुर स्फुर पुन पुन चुल्ब चुल्ब धक धक
धम धम मारय मारय जगदवशमानव
ॐ नमः स्वाहा

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या