June 15, 2011

शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा
!! श्री देवी सूक्तम् !!

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम : !
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता : प्रणता: स्मताम् !!

रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यॅ ध्यात्र्यै नमो नम : !
जोत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नम : !!

कल्याण्यै प्रणतां वृध्द्यै सिध्द्यै कूर्मो नमो नमः !
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः !!

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै !
ख्यात्यै तथेव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः !!

अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः !
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु बुध्दिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु छायारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु जातिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु श्रध्दारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु दयारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाम् चाखिलेषु या !
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नम : !!

चितिरुपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!


June 14, 2011

मी नाही यातली ...........

जोतिषशास्त्रावर तुमचा विश्वास आहे का ? एक साधा प्रश्न . अपेक्षीत उत्तर ' हो' किंवा ' नाही '

जो तो आपल्या बाजूने बरोबर आहे . आणि प्रत्तेकाला स्वतःचे वैयक्तिक मत आहे आणि त्या मताचा आदर आहे.
असच एक जनमत घेण्यासाठी इथेच वर ब्लॉग वर हा प्रश्न टाकला आहे . अनेकांनी ही आपली मते आतापर्यंत नोंदवलेली आहेत. तुम्ही ही नोंदवा.

याच उद्देशाने माझ्या फेसबुक वॉलवर ही हा प्रश्न विचारला आणि बापरे ' मत नको पण प्रतिक्रिया आवर ' ( भिक नको पण ...... या धर्तीवर ) असे म्हणण्याची वेळ आली. कुणी लाखाच्या पैजा लावल्या. असो यानिमित्याने सहच खालील ओळी सुचल्या.-


तुमच्या या शास्त्रावर
विश्वास नाही आमचा
लग्नाचा मुहुर्त मात्र
काढून द्या रविवारचा

June 6, 2011

मराठी ब्लॉगर्स स्नेह-मेळावा - मुंबई

काल ५ जून २०११ रोजी मराठी ब्लॉगर्स स्नेह-मेळावा दादर येथे दादर सार्वजनिक वाचनालयाच्या सभागृहात संपन्न झाला. या निमित्याने नेहमी केवळ अभासी जगात वावरणार्‍या अनेक मित्रांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा योग आला. या मेळाव्यास जेष्ठ नागरिकांपासून ते आजच्या तरुण पिढीचे सर्व वयोगटातील ब्लॉगर्स उपस्थित होते. सर्वांनी आपापल्या ब्लॉगची थोडक्यात ओळख करुन दिली. त्यानंतर कायदेतज्ञ श्री राजीव साहेब यांनी उचलेगिरी, लेखन चोरी तसेच ब्लॉगवर लिहिण्याची भाषा यांबंधी अत्यंत चांगले, उपयुक्त मार्गदर्शन केले.
सर्व संबंधीत आयोजकांचे आभार
(फोटो सौजन्य : श्री महेंद्र कुलकर्णी )

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या