April 1, 2009

टॅरो कार्ड - धाडसीपणा

टॅऱो कार्ड मध्ये फूल नावाचे एक कार्ड आहे. फूल याचा अर्थ आपणा सर्वांस माहित आहे.
१ एप्रिल ह्या दिवशी आपण एकमेकांना फसवतो. आजच्या या एप्रिल फूल निमित्याने टॅरो कार्ड मधील फूल या एका महत्त्वाच्या कार्डा विषयी माहिती।


फूल म्हणजे मुर्खपणा असा जरी अर्थ आपणास अपेक्षित असला तरी टॅरो कार्ड मधे याचा अर्थ धाडसीपणा ( अविचाराने , कमी माहिती असताना केलेला धाडसीपणा ) असा घेतला जातो.
हे कार्ड जेंव्हा रिडिंग मधे येते तेंव्हा प्रश्नकर्ता एकादी कृती अविचाराने करण्याची शक्यता असते.
असे म्हणले जाते की हा तरुण जीवनाच्या प्रवासास निघालेला आहे (न्युमरिक वॅल्यू म्हणूनच या कार्डाची शुन्य आहे ) त्यामुळे हे कार्ड रिडिंग मधे आल्यास नवीन गोष्टींची सुरवात होणे असे ही हे कार्ड दर्शवते। अतीधाडसी वृती ( एक पाउल जरी पुढे पडले तरी कडेलोट होणे ) , स्वच्छंदीपणा असे इतर काही गुण हे कार्ड दर्शवते.

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या