May 15, 2019

हस्त नक्षत्र चरण ४: श्लोक


हस्त नक्षत्रात चरण ३: श्लोक


हस्त नक्षत्र चरण २: श्लोक


हस्त नक्षत्र चरण १: श्लोक

.
उत्तरा फाल्गुनी चरण ४: श्लोक


May 12, 2019

माघ नक्षत्र चरण३: श्लोक

.माघ नक्षत्र चरण २: श्लोक

.माघ नक्षत्र चरण १: श्लोक

.सूर्यस्तुती

.आज रविवारच्या सुमुहूर्तावर ही सूर्यस्तुती  माऊली कृपेने 🙏🏻

🌞 श्री सूर्यस्तुति 🌞

जयाच्या रथा एकची चक्र पाहीं
नसे भूमि आकाश आधार कांहीं
असे सारथी पांगुळा ज्या रथासी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

करी पद्म माथां किरिटी झळाळी
प्रभा कुंडलांची शरीरा निराळी
पहा रश्मि ज्याची त्रिलोकासि कैसी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

सहस्त्रद्वयें दोनशें आणि दोन
क्रमी योजने जो निमिषार्धतेन
मना कल्पवेना जयाच्या त्वरेसी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

विधीवेदकर्मासि आधारकर्ता
स्वधाकार स्वाहादि सर्वत्र भोक्ता
असे अन्नदाता समस्तां जनांसी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

युगे मंत्रकल्पांत ज्याचेनि होती
हरिब्रह्मरुद्रादि ज्या बोलिजेती
क्षयांती महाकाळरुप प्रकाशी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

शशी तारका गोवुनी जो ग्रहातें
त्वरें मेरु वेष्टोनियां पूर्वपंथें
भ्रमे जो सदा लोक रक्षावयासी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

समस्या सुरांमाजि तूं जाण चर्या
म्हणोनीच तूं श्रेष्ठ त्या नाम सूर्या
दुजा देव तो दाखवी स्वप्रकाशी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

महामोह तो अंधकारासि नाशी
प्रभा शुध्द सत्वाचि अज्ञान नाशी
अनाथां कृपा जो करी नित्य ऐशी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

कृपा ज्यावरी होय त्या भास्कराची
न पाहून शके शत्रु त्याला विरिची
उभ्या राहती सिद्धी होऊनी दासी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

फळे चंदनें आणि पुष्पेंकरोनी
पुजावें बरें एकनिष्ठा धरोनि
मनीं इच्छिंले पाविजे त्या सुखासी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

नमस्कार साष्टांग बापा स्वभावें
करोनि तया भास्करालागिं घ्यावे
दरिद्रें सहस्त्रादि जो क्लेश नाशी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

वरी सूर्य आदित्य मित्रादी भानू
विवस्वान इत्यादिही पादरेणू
सदा वांच्छिती पूज्य ते शंकरासी
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी!

🌺

kelkaramol.blogspot.in

आश्लेषा नक्षत्र चरण ४: श्लोक

.
आश्लेषा नक्षत्र चरण ३: श्लोक

.
गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या