October 2, 2008

दुर्गामाता - टॅरो कार्ड स्ट्रेन्थ

सिंहावर किंवा वाघावर आरुढ असलेली माता दुर्जनांचा, वाईट गोष्टींचा नाश करते आणि चराचर सृष्टीला सुख, समृध्दीचे वरदान देते हा अर्थ आपल्याला दुर्गामातेच्या चित्रातून अभिप्रेत आहे।

टॅरो कार्ड मधील स्ट्रेन्थ हे ८ नंबरचे महत्त्वाचे कार्ड आहे. आपल्याला दिसेल की या चित्रात एक स्त्री व्यक्तिमत्व सिंहाला काबूत ठेवत आहे।

या कार्डाचा अर्थ असा की आपण कितीही कठिण परिस्थिती आली तरी डगमगुन न जाता आपल्या अंतरिक शक्तीच्या जोरावर, सर्व परिस्थिती हाताळू शकतो. साक्षात सिंह ( भरपुर अडचणी ) जरी समोर आला तरी ती स्त्री न घाबरता ( साक्षात दुर्गाच जणू ) सिंहाला शांत करण्यात यशस्वी झाली आहे।


हे कार्ड रिडिंग मधे आल्यास असे समजावे पुढील काळात आपल्याला काही अडचणींशी सामना करावा लागणार आहे परंतू अनुभव, ज्ञान, अंतरिक शक्ती, कणखरता या गुणांमुळे आपण त्यातून मार्ग काढण्यात यशस्वी होणार आहोत।No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या