January 3, 2017

जागतिक पारायण दिन


जानेवारी महिन्यातील दुसरा रविवार हा जागतिक पारायण दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो . यादिवशी ज्यांना शक्य आहे त्यांनी गजानन महाराज याचा ' गजानन विजय ' या पोथीचे पारायण करावे.  


Post a Comment

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या