November 20, 2008

टॅरो कार्ड - सल्ला

सर्वांनाच ठाऊक आहे की कोणतीही परिस्थिती ही कायम नसते. सुखानंतर - दु:ख आणि दु:खानंतर सुख हे चक्र कायम चालू असते.

काही वेळा आपण भयानक परिस्थितीत असतो। त्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी/ योग्य सल्ला घेण्यासाठी टॅरो कार्डसचा योग्य प्रकारे वापर करता येतो.


समजा आपला काही गोष्टीत अपेक्षाभंग झाला आहे। तर ती परिस्थिती हाताळण्यासाठी टॅरो कार्ड्स पासून कसा सल्ला घ्यायचा ते पाहू.चित्रातील उदा.१ मधे दाखवल्याप्रमाणे १ ले कार्ड आपण निवडून ( ३ ऑफ स्वॉर्ड जे अपेक्षाभंग दाखवते ) चित्रात दाखवल्याप्रमाणे ठेवावे. माझी सध्याची स्थिती ते कार्ड दाखवते . आता मला ही परिस्थिती बदलून चांगली स्थिती व्हावी असे वाटते आहे , माझ्या मनासारखे व्हावे असे वाटते त्यासाठी ९ ऑफ कप हे कार्ड निवडून चित्रात दाखवल्याप्रमाणे ठेवावे. आता राहिलेल्या ७६ कार्डांपैकी कुठलेही एक कार्ड सिलेक्ट करुन चित्रात दाखवल्याप्रमाणे मधल्या जागी ठेवावे. त्यानंतर या कार्डाचे सखोल विश्लेषण करुन प्राप्त परिस्थितीत आपण काय करायला पाहिजे याचा सल्ला घेता येतो. पराजय, दु:ख यावर मात करण्यासाठी उदा.२ मधे दाखवल्याप्रमाणे २ चित्रे निवडावित. आणि मधले कार्ड सल्ला घेण्यासाठी काढावे।

अशाप्रकारे अवघड परिस्थितीत सल्ला / मार्गदर्शन म्हणून टॅरो कार्डचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येऊ शकतो.

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या