--देवा तुझ्या द्वारी आलो ……… संकेतस्थळावर ..सर्वांचे स्वागत !!

----

Friday, May 4, 2012

श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम्याच्या नित्य पठणाने सर्व पापांचा नाश होतो.

No comments:

भविष्य हे शास्त्र आहे असे तुम्हास वाटते का?

संकेत्स्थळावरील नवीन माहिती इमेल द्वारे मिळवण्यासाठी

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner