पहिल्या पानावर जाण्यासाठी इथे टिचकी मारावी. हा ब्लॉग Morzilla Firefox मधे चांगल्या प्रकारे पाहता येईल.
माझ्या काही आरोळ्या, इथे पाहता येतील. https://www.poetrymazi.blogspot.in आपले अभिप्राय अवश्य कळवा

श्री गोंदवलेकर महाराज यांची रोजची प्रवचने इमेल द्वारे मिळवण्यासाठी

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Friday, May 4, 2012

श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम्याच्या नित्य पठणाने सर्व पापांचा नाश होतो.

No comments :