देवा तुझ्या द्वारी आलो संकेत स्थळावर सर्वांचे स्वागत --- ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!ॐ गं गणपतये नम:!

----

----

आमची श्रध्दास्थानेचालू गाणे बंद करण्यासाठी खालील बटणावर टिचकी मारावी


दिन विशेष

तारीख दिन विशेष
जेष्ठ कृ एकादशी - योगिनी एकादशी (१२ जून )


अधिक मास ( आषाढ ) - १७ जून पासून चालू
अधिक मास ( आषाढ ) - विनायक चतुर्थी २० जून
अधिक मास ( आषाढ ) - संकष्टी चतुर्थी ५ जुलै
अधिक मास ( आषाढ ) - समाप्ती १६ जुलै

Friday, May 4, 2012

श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम्
याच्या नित्य पठणाने सर्व पापांचा नाश होतो.

No comments: