वाचक संख्या

या ब्लॉगवरील एकंदर धागे :

वाचकांच्या प्रतिक्रिया :

Print Friendly and PDF

हनुमान कवच

ॐ नम: शिवाय !

Friday, May 4, 2012

श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम्याच्या नित्य पठणाने सर्व पापांचा नाश होतो.

Post a Comment