वाचक संख्या

Print Friendly and PDF

श्री गोंदवलेकर महाराज यांची रोजची प्रवचने इमेल द्वारे मिळवण्यासाठी

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Friday, May 4, 2012

श्री विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्रम्याच्या नित्य पठणाने सर्व पापांचा नाश होतो.

Post a Comment