July 24, 2015

नित्य वाचे प्रभूनाम गाऊ


नित्य वाचे प्रभूनाम गाऊ
पांडुरंगी सदा लीन राहू

हा फेर जनन मरणाचा
चुकविताही ना चुकण्याचा
सुखेदु:खे समानच साहू

कोणी ब्राह्मण कोणी महार
करू नका असा अविचार
एकमेकां म्हणू भाऊ-भाऊ

सुख दारा घर सन्मान
नको वृथाच हा अभिमान
प्रभू पायी तनू-ध्यान वाहू

No comments:

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या